Fogorvos, szájsebész és asszisztens kollégáink – 13 fős csapat a gyógyítás szolgálatában! Ismerjen meg minket!

DR. PÁLINKÁS TÜNDE – VEZETŐ FOGSZAKORVOS, SZÁJSEBÉSZ SZAKORVOS, FŐORVOS

Tagság:

  • Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság
  • Magyar Fogorvosok Implantológiai Társasága
  • Magyar Orvosi Kamara
  • Magyar Fogorvosok Egyesülete

Szakvizsgák:

  • Fog és szájbetegségek szakorvosa (1991)
  • Dentoalveoláris sebészet (szájsebészet) szakorvosa

A szép mosoly megjelenésünk fontos része. A ragyogó, egészséges, ápolt fogak segítik mindennapi emberi kapcsolatainkat, növeli önbizalmunkat. Az egészséges fogsor nemcsak megjelenésünk, hanem egészségünk miatt is rendkívül fontos. A rossz fogak számos betegség okozói lehetnek.

Fogorvosi munkám során elsőrendű számomra a megbízható, pontos, precíz munkavégzés. Igyekszem közvetlen, oldott hangulatot kialakítani pácienseimmel. Folyamatosan fogorvosi és szájsebészeti továbbképzéseken, kongresszusokon veszek részt, hogy mindig a legmagasabb színvonalú ellátást tudjam nyújtani betegeimnek. Angolul és németül is beszélek.

1986-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen (fogorvos szak) majd jeles eredménnyel szakvizsgáztam. Ezt követően 8 évig dolgoztam a Pécsi Honvédkórház szájsebészetén és ambuláns fogászatán vezető beosztásban. 1993 óta folytatok fogorvosi magángyakorlatot a betegeim legnagyobb megelégedésére. 1996-ban nyitottam meg fogászati rendelőmet saját erőből a Pécs, Nagy Imre út 46. szám alatti lakásban. 2000-ben alapítottam a TÜNDENTAL Fogászati Betéti Társaságot. Rendelőnket a közelmúltban ANTSZ által is engedélyezetten, szájsebészeti műtétek elvégzésére is alkalmassá tettük.

Szakterületeim: fogbeültetés (implantáció) komplikált esetekben is, csontpótlás (akár az állcsúcsból vett csontblokk segítségével), letört fogak illetve beékelődött bölcsességfogak fájdalommentes műtéti eltávolítása idegsérülés nélkül, „begennyesedett” gyökérkezelt fogak gyökércsúcs amputációs műtéte (rezekció), arcüreg műtétek (arcüregalap emelés, polipok, gyulladások kezelése), csont- és fogínykorrekciós műtétek korona vagy fogsor készítés előtt, nagyobb állcsont-ciszták műtéti eltávolítása, implantációs fogpótlások készítése (CAD-CAM vezérelt számítógépes technikával), nyálmirigy betegségek gyógyítása (különös tekintettel gyulladások és nyálkövek), fogorvosi ügyelet.

Munkánkra garancia a pályán eltöltött 35 év szakmai tapasztalata, ismerete és szeretete.

DR. VAJTA LÁSZLÓ – FOGSZAKORVOS, SZÁJSEBÉSZ SZAKORVOS, ORÁLIS IMPLANTOLÓGIA SZAKORVOSA, EGYETEMI TANÁRSEGÉD

Fogorvosi diploma (2009)

Fogszakorvos (2012)

Szájsebész szakorvos (2012 – kiválóan megfelelt)

Klinikai szakorvos (Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Tanszék)

Tudományos munka – PhD (arc-, állcsont és szájsebészet)

(friss naprakész tudás, innováció, lendület, újdonságok, legkorszerűbb anyagok és technikák ismerete, folyamatos továbbképzés)

Orális implantológia szakorvosa (2019)

2009-ben cum laude eredménnyel végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Jelenleg a Pécsi Fogászati és Szájsebészeti Klinika ambuláns szájsebészetén és osztályos arc-, állcsontsebészeti műtőjében dolgozom, emellett a 17. számú vegyes fogászati körzet betegeinek ellátásában veszek részt a Tündental Bt. fogorvosaként. Továbbá részt veszek a magyar és külföldi orvostan, fogorvostan hallgatók illetve rezidens fogorvos kollégák szájsebészetiimplantológiai képzésében, vérzékeny betegek szájsebészeti szakellátásában. Napi rendszerességgel szájsebészeti gyakorlatokat tartok fogorvostan- és általános orvostan hallgatóknak egyaránt. Rendszeresen részt veszek a magyar arc-, állcsont- és szájsebészeti kongresszusokon, ezzel bővítve a betegeim javára fordítható tudást. Előadásokat tartok a vérzékenység fogászati ellátás kapcsán felmerülő komplikációiról illetve a bölcsességfogak sebészi eltávolítása során fellépő idegsérülésekről:

A „legveszélyesebb” panorámaröntgen jel szerepe alsó bölcsességfog eltávolításakor a várható idegsérüléseknél (Árkövy Fogászati Kongresszus, Pécs, 2012)

Cisztaszűkítő beavatkozásaink tapasztalatai (Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság Pannon Szekciójának kongresszusa, Győr, 2013)

Beékelődött bölcsességfogak hatása alsó állcsont szöglet- és fejecstörésekre (Magyar Arc-, Állcsont és Szájsebészeti Társaság Nemzeti Kongresszusa, Budapest, 2013)

Állcsonti csontpótlások implantáció előtt (Magyar Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Társaság Pannon Szekciójának kongresszusa, Kaposvár, 2015)

Bölcsességfog és idegsérülés (Rezidensi továbbképzés, Budapest, 2016)

Szájsebész kollégáimmal karöltve publikálunk hazai és neves külföldi újságokban:

Vajta László, Nagy Ágnes, Kálovics Judit, Szalma József: Magas inhibitor titerű B-haemophiliás beteg fogorvosi-szájsebészeti ellátása. Esetismertetés. (Fogorvosi szemle, 2015)

Szalma József, Vajta László, Lempel Edina, Jeges Sára, Olasz Lajos:Darkening of third molar roots on panoramic radiographs: is it really predominantly thickening of the lingual cortex?

Dr. Szalma József, Dr. Lempel Edina, Dr. Csuta Tamás, Dr. Vajta László, Dr. Jeges Sára, Dr. Olasz Lajos: A jellegzetes panorámaröntgen-jelek szerepe a nervus alveolaris inferior sérülések várható megítélésében alsó bölcsességfogak eltávolításakor

Szalma József, Vajta László, Lempel Edina, Jeges Sára, Olasz Lajos: Darkening of third molar roots on panoramic radiographs: is it really predominantly thinning of the lingual cortex?

Magánbetegek kezelését is nagy lelkiismerettel végzem, akár hétvégén is megbeszélés szerint.

Célom, esztétikailag és funkcionálisan a lehető legjobb eredmény elérése a páciens teljes megelégedésére. Munkám során nagy hangsúlyt fektetek a precíz munkavégzésre, a gyógyítás mellett a megelőzésre és a rendszeres ellenőrző vizsgálatokra.

Végzett beavatkozások: esztétikai fogászati beavatkozások (láthatatlan esztétikus tömések és héjak, fémmentes fogorvosi betétek, gyökérkezelések gépi technikával), rejtett elhorgonyzású fogsorok (kapocs nélküli) készítése, koronák és hidak készítése a legújabb (vállas) csiszolási technikával, fullkerámia koronák és hidak készítése cirkóniumból CAD-CAM számítógép vezérelte technológia segítségével, hídkészítés csiszolás nélkül, szájsebészeti műtétek, letört fogak és bölcsességfogak eltávolítása a legmodernebb piezosebészeti módszerekkel, komplikált csontpótlásos műtétek (csípőcsontból) altatásban arc-állcsont sebészi csapat közreműködésével, nyálkövek eltávolítása, komplikált csontpótlásos műtétek (csontrepesztés, csonttágítás, csontblokk), nagyméretű állcsont ciszták sebészi eltávolítása, fogászati és szájsebészeti ügyelet hétköznap és hétvégén is.

Szakterületem: Kiterjedt állcsonthiányok sebészi megoldása csontpótlással és azt követő implantológiai rehabilitáció, allon4 implantáció (Malo koncepció), fogeltávolítást követő azonnali implantátum beültetés és ideiglenes fogpótlás készítés, fogpótlások készítése lenyomatvétel nélkül teljesen digitálisan (3D szájszkenner), CT navigált implantáció,

Beszélt nyelvek: angol (felsőfok), német (középfok)

Arc-, állcsont- és szájsebészeti kongresszus (2012) – Dubrovnik (Horvátország)

DR. KÁLOVICS JUDIT – FOGSZAKORVOS, FOGSZABÁLYOZÁS SZAKORVOSA

Fogorvosi diploma megszerzése (2012)

Fogszabályozó szakorvos (2015, Tündental, PTE Fogszabályozás és Dr. Herényi Gejza főorvos fogszabályozási szakrendelője)

Tudományos munka – PhD (biokémia, fogszabályozás)

Fogszabályozás szakorvosa

2012-ben cum laude eredménnyel végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetem fogorvos szakán. Szakmai gyakorlatomat a pécsi Fogászati és Szájsebészeti Klinika fogpótlástani, konzerváló fogászati, parodontológiai, gyermekfogászati, fogszabályozási és szájsebészeti osztályain szereztem. Jelenleg akkreditált fogszabályozási szakrendelőben dolgozom, emellett tevékenyen részt veszek a
17. számú vegyes fogászati körzet betegeinek korszerű ellátásában. Továbbá heti rendszerességgel magánrendelést folytatok tapasztalt fogszakorvos és szájsebész kollégáimmal. Frissen szerzett tudásomat a lehető legmaximálisabban igyekszem minden betegem javára fordítani. Rendszeresen gyakorlatokat és szemináriumokat tartok fogszabályozás tantárgyból fogorvostan hallgatóknak. Részt veszek az ajak-, arc- és szájpad hasadékos betegek fogszabályozási ellátásában és követésében.

Végzett beavatkozások: esztétikai fogászati beavatkozások (amalgám tömések cseréje láthatatlan, esztétikus tömésekre, kontakt lencse vékonyságú kerámia héjak , fémmentes fogászati betétek, gyökérkezelések legmodernebb gépi technikával), láthatatlan elhorgonyzású fogsorok (kapocs nélküli) készítése, koronák és hidak készítése a legújabb (vállas) csiszolási technikával, fullkerámia koronák és hidak készítése cirkóniumból CAD-CAM számítógép vezérelte technológia segítségével, hídkészítés csiszolás nélkül, fogszabályozási esetek megoldása gyermek- és felnőttkorban modern koncepció szerint, gyermekfogászati esetek megoldása, fogászati ügyeleti ellátás, dentalhigieniai kezelések (fogkő eltávolítás)

Szakterületem: esztétikus felnőtt- és gyermek fogszabályozás a legmodernebb eszközökkel digitális tervezéssel

Beszélt nyelvek: francia (felsőfok), angol (középfok)

DR. MÁTYÁS MÁRK – FOGSZAKORVOS, SZÁJSEBÉSZET SZAKORVOSA

Fogorvosi diploma
Szájsebészet szakorvosa

Tagság:
Magyar Fogorvosok Egyesülete
Magyar Orvosi Kamara

2018-ban végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen Fogorvostudományi szakán. Rezidens képzésemet is ott töltöttem, és a szakvizsga sikeres megszerzése után is maradtam: a szakorvosi munka mellett részt veszek a magyar, német és angol nyelvű orvos és fogorvostan hallgatók oktatásában.
Ismereteimet folyamatosan bővítem itthoni és külföldi kongresszusokon, továbbképzéseken. Hiszem, hogy a maximális szakmai felkészültség, a jó humor, a bizalom és az empátia elengedhetetlen a jó orvos-páciens együttműködéshez. Fogorvosi munkám során a gyors és pontos diagnózis felállítás valamint a fájdalommentes ellátás alapkövetelmény, aminek a rendelői munkám során rendszeresen hasznát veszem.
Végzett beavatkozások: esztétikai fogászati beavatkozások (amalgám tömések cseréje láthatatlan, esztétikus tömésekre, esztétikus tömések és héjak, fémmentes fogorvosi betétek, gyökérkezelések gépi technikával), rejtett elhorgonyzású fogsorok (kapocs nélküli) készítése, koronák és hidak készítése a legújabb (vállas) csiszolási technikával, fullkerámia koronák és hidak készítése cirkóniumból CAD-CAM számítógép vezérelte technológia segítségével, hídkészítés csiszolás nélkül, emellett nagy örömmel veszek részt gyermekek fogászati ellátásában is.
Szakterületem: szájsebészeti és gyermekfogászati beavatkozások
Célom az lenne, hogy a gyermekek rossz élmény nélkül távozzanak a fogorvosi rendelőből, ezáltal felnőtt korban is rendszeresen részt vegyenek fogorvosi vizsgálaton.

DR. DARAWSHEH ALI FARID – FOGSZAKORVOS, FOGSZABÁLYOZÓ SZAKORVOS

Fogorvosi diploma megszerzése (2015)
Fogszabályozó szakorvos (2018)

Diplomámat a Pécsi Tudományegyetem Fogorvostudományi Karán szereztem meg, ezután fogszabályozásból szakvizsgáztam. Jelenleg a Pécsi Tudományegyetem Fogszabályozási osztályán dolgozom, ahol a betegellátás mellett oktatói tevékenységet is végzek. Legfőbb érdeklődési területem a felnőtt és gyermek fogszabályozás, illetve a gyermekfogászat, de foglalkozom általános fogászati kezelésekkel is. Mivel a fogszabályozás az egyik leggyorsabban fejlődő területe a fogászatnak, így rendszeres továbbképzésekkel sajátítom el az újdonságokat, melyeket kezeléseim során alkalmazok is. Számomra a legfontosabb szempont, hogy a páciensem elégedetten távozzon a fogorvosi székből, így munkám során törekszem arra, hogy minden esetben megfelelő tájékoztatást adjak és speciális igényeket is kielégítsek.

Szakterületem: felnőtt- és gyermek fogszabályozás a legújabb eszközökkel digitális tervezéssel.

Beszélt nyelvek: magyar, angol, arab, héber

DR. KISS CSANÁD – FOGSZAKORVOS, SZÁJSEBÉSZ SZAKOVOS

Fogorvosi diploma (2016)
Szájsebészet szakvizsga (2019)
Tagság:
Magyar Fogorvosok Egyesülete
Magyar Orvosi Kamara
PTE Fogorvostudományi karán végeztem fogorvosként, majd a PTE KK Fogászati és Szájsebészeti Klinika szájsebészeti ambulanciáján dolgoztam, ahol 2019-ben szereztem szakvizsgámat, majd 2021-ig szakorvosként folytattam a páciensek szakellátását. Ez idő alatt tudományos munkákban, külföldi és magyar fogorvostan hallgatók oktatásában vettem részt. Emellett több helyen fogorvosként és szájsebészként is vállaltam másodállást a környéken és külföldön is melyek közül kettőt jelenleg is folytatok.
Főbb tevékenységeim az általános fogászati és szájsebészeti beavatkozások, ezen belül
esztétikus tömések, gyökékezelések, kivehető és rögzített fogpótlások készítése, komplikált
műtéti bölcsességfog eltávolítás, gyökércsúcs rezekció, cysta eltávolítás, implantátum sebészi
beültetése és implantátumos fogpótlások készítése.
Fontos számomra a bizalmon és korrektségen alapuló orvos-páciens kapcsolat kialakítása,
félelem és fájdalommentes kezelések precíz kivitelezése.
Beszélt nyelv: angol

DR. FITTLER MÁRTON – FOGORVOS

dr. Fittler Márton fogorvos

A Pécsi Tudományegyetem Fogorvostudományi szakán végeztem cum laude eredménnyel.

Szakmai gyakorlataimat a pécsi Fogászati és Szájsebészeti Klinika fogpótlástani-, konzerváló fogászati-, parodontológiai- és gyermekfogászati osztályain szereztem maid a szájsebészet ambulancián helyezkedtem el mint dentoalveoláris-sebész rezidens.

Tanulmányaim alatt és azt követően is nagy hangsúlyt fektettem a tudományos kutatásokra és hogy az azok által elért eredményeimet publikáció formájában megoszthassam.

Legfőbb érdeklődési köröm a száisebészeti beavatkozások, de nagy örömmel foglalkozom általános fogászati kezelésekkel is. Kiemelt érdeklődési köröm közé tartoznak az esztétikus tömések, fogászati betétek és a fémmentes fogpótlások készítései. Igyekszem a lehető leggyorsabb és fájdalommentes kezeléseket adni sürgősségi fogászatunkra jelentkező pácienseinknek is.

Célom hogy pácienseim vidám környezetben kapjanak magas szintű ellátást.

Beszélt nyelvek: angol (felsőfok)

MOLNÁR JUDIT – FOGÁSZATI ÉS SZÁJSEBÉSZETI SZAKASSZISZTENS, DENTÁLHIGIÉNIKUS, FOGTECHNIKUS, PRAXISMENEDZSER

Molnár Judit fogászati szakasszisztens és fogorvosi rendelő praxismenedzser1992-ben általános ápoló és általános asszisztensi végzettséget szerzett. Ezt követően a fogtechnikus szakma irányában folytatta tanulmányait, melynek elvégzése után 15 éves szakmai tapasztalatra tett szert. Célja a fogorvosi és szájsebészeti tevékenység maximális segítése. Betegekkel való kapcsolattartása kiváló. Folyamatosan lépést tart a legújabb higiéniai előírásokkal.2011-ben a legmodernebb dentalhigiéniai eljárásokat elsajátítva fogászati higiénikusi diplomát szerzett. Fogtechnikai tudását kiválóan kamatoztatja a fogpótlások készítésénél is. Ideiglenes fogpótlások, hidak készítését az orvos és beteg közreműködésével kiválóan végzi.

HOSSZÚ VIKTÓRIA – FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENS, DENTÁLHIGIÉNIKUS

Hosszú Viktória fogorvosi asszisztens és dentalhigénikusFogászati szakasszisztensként dolgozik a rendelőben. Közel 15 éves fogászati asszisztensi tapasztalatának köszönhetően a fogorvoslás minden területén otthonosan mozog. Igyekszik a hangulatot oldva segíteni a fogorvosaink munkáját. Precíz munkavégzés jellemzi, megbízhatósága kiváló. Szájsebészeti műtétekben is szívesen részt vesz.

NYITRAI ATTILÁNÉ ERIKA – FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENS

Nyitrai Attiláné (Erika) fogászati és szájsebészeti szakasszisztens Közel 35 éves szerezte fogászati asszisztensi szakképesítését, ezt követően klinikai fogászati higiénikusi diplomáját. Megbízható, magas szaktudású asszisztens, aki a sterilitást és a páciensek fertőzésektől való védelmét mindig fontosnak tartja. Folyamatosan lépést tart a legújabb higiéniai előírásokkal. Szájsebészeti tapasztalatát szájsebész szakorvosaink mellett kiválóan alkalmazza. A betegekkel való kapcsolattartása kiváló.

Tundental portre

SZULACZKI ENIKŐ – FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENS

szulaczk enikő fogorvosi asszisztensRecepciósként, páciens koordinátorként és fogászati asszisztensként dolgozik a rendelőben. Fontos számára az emberközpontú ellátás higiénikus körülmények közepette. Empatikus természete nagyfokú nyugodtságot sugároz a fogorvosi rendelő páciensei számára. Munkáját kitartóan végzi a páciensek és az orvosok legnagyobb megelégedésére.

ZELENÁK ZSÓFIA – FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENS

zelenák zsófi fogászati szakasszisztensFogászati szakasszisztensként segíti orvosaink munkáját a rendelőben. Erényeihez tartozik a pontosság, megbízhatóság és a maximális higiénia megteremtése. Gyermekek kezelését is nagy lelkesedéssel végzi. Fontos számára a nyugodt, barátságos hangulat megteremtése a fogászati kezeléseket megelőzően és közben is.

MOLNÁR DORINA – FOGÁSZATI SZAKASSZISZTENS

Molnár Dorina fogászati szakasszisztensFogászati, szájsebészeti és fogszabályzó kezelések képzett asszisztensnője. Kíváló kommunikációjával, megnyerő stílusával nyugodtságot sugároz mind a fogorvosok, mind a páciensek felé. Feladatát minden esetben nagy pontossággal  és odafigyeléssel végzi a higiénia maximális betartásával.

SOLTI PÉTER – FOGTECHNIKUS-MESTER

Erényeihez tartozik a pontosság és az esztétikum egy szép, modern eszközökkel felszerelt laborban. A legújabb követelményeknek megfelelően allergiamentes anyagokkal dolgozik.

1980-bam végzett fogtechnikusként, majd 1983-ban szerezte meg mestervizsga oklevelét. Kiválóan alkalmazza a legújabb digitális forgácsolási eljárásokat (CAD-CAM).

OLASZ LAJOS – FOGTECHNIKUS-MESTER

Folyamatos itthoni és nemzetközi továbbképzéseken vesz részt, hogy lépést tartson a fogtechnikában is végbemenő technikai fejlődéssel. Munkáját a fogorvossal összhangban végzi, amikor csak ideje engedi jelen van a munka rendelői lépéseinél is a tökéletes eredmény érdekében. Kiválóan alkalmazza a legújabb digitális forgácsolási eljárásokat (CAD-CAM technológia).