ADATVÉDELEM

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Alapelvek
A fogorvos-pecs.hu weboldalt a Tündental Fogászati Bt. hozta létre és üzemelteti (a továbbiakban, mint Tündental Bt.). A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe, így az ehhez szükséges adatok kezelése önkéntes adatszolgáltatáson alapul. A Tündental Bt. az átadott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden technikai és szervezési intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A honlap használatával elfogadja az Adatkezelési elveket, ha ezekkel nem ért egyet, kérjük, ne használja az oldalt. A Tündental Bt. felelősséget vállal a weboldal látogatók személyiségi jogainak védelméért és a személyes adatok védelme kiemelten fontos számunkra.

Adatkezelő adatai
Név: Tündental Bt.
Cím: 7632 Pécs, Nagy Imre út 46.
Telefon: +36 72 410 666
Email:

ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A TÁROLT ADATOK

A szervereink által automatikusan naplózott információk

Szervereink automatikusan mentik felhasználóink IP-címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és néhány más információt. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott formában hasznosítjuk, szolgáltatásaink esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra.

A cookie-k használatáról
Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k kizárólag a felhasználók autentikálásának megkönnyítését szolgálják (pl. belépés, kosár, megtekintett termékek). A regisztrációhoz kötött tartalmakat megtekinteni technológiai okok miatt csak cookie-t fogadó számítógépről lehetséges. A cookie érvényessége maximum a böngésző program bezárása. A felhasználó a saját cookie-ját bármikor törölheti böngészőprogramja segítségével.

Tárolt adatok
Bejelentkezés során: Név, E-mail, Telefon, és esetleges számlázási adatok (név, cím, cég esetén adószám), csatolt röntgen felvételek és egyéb dokumentumok, fényképek. Az adatok ügyfél kapcsolattartási információk, a betegellátás, időpont adás és tájékoztatás teljesítéséhez szükségesek.

Adatkezelés jogalapja
A honlap szolgáltatásait a Felhasználó önként veszi igénybe. A bekért adatok az érintett önkéntes hozzájárulásán alapulnak.

Hozzáférési, helyesbítési, törlési jogok
A Felhasználó bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban adja. A kérelmet az Adatkezelő ügyfélszolgálati e-mail címére kell elküldeni. Az adatok törlését, illetve helyesbítését bármikor kezdeményezheti, amennyiben ilyen jellegű kérelmét rendelőnk e-mail vagy postacímére írásban elküldi.
Azok az ügyfél által nem használt tárolt adatok (pl. belépéshez megadott adatok), amelyek nem szükségesek az ügyfél kapcsolattartáshoz, esetleges garanciális vagy szavatossági ügyintézéshez, maximum 20 év után törlésre kerülnek.

ÉRINTETT JOGAI ÉS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

Bírósági jogérvényesítés

A Felhasználó személyes adatok védelméhez fűződő jogának megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata
Az Avtv. 27. §-a alapján bárki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat, ha véleménye szerint személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, kivéve ha az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentőt a közérdekű bejelentővel azonos védelem illeti meg.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz illetékmentesen és formai kötöttség nélkül intézhető beadvány, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja az alábbi címen érhető el: http://naih.hu/

KÜLSŐ LINKEK VAGY HIVATKOZÁSOK

Honlapunk számos olyan kapcsolódási pontot (linket, hivatkozást) tartalmazhat, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget.

A fogorvosi rendelőben történő részletes adatkezelésről, a fogászati rendelő várójában olvashat.