Fogorvosi szótár

Az alábbi fogászati-szájsebészeti szótárral igyekszünk betegeinknek bővebb tájékoztatás nyújtani a fogorvoslás világában.

All-on-4 implantáció: Speciális sebészi tervnek megfelelően beültetett 4-4 implantátum az alsó és felső fogatlan állcsontba, melyekre fix porcelán hidat helyezünk. Ezáltal elkerülhető a teljes kivehető fogpótlás. A hátsó 2-2 implantátum ferdén kerül behelyezésre, alul az idegcsatorna, felül pedig az arcüreg alap elé. Ezáltal elkerülhetővé válik a költséges csontpótlás illetve arcüreg emelés.

Alsó gömbretenciós fogsor (implantációs): Költséghatékony megoldás a teljes fogatlanságban a kivehető fogsor stabilizálására. Idegsérülés kizárt, hiszen az implantátumok beültetése az idegcsatornák közé történnek. A fogsorba épített fémházas műanyag betét rákattan az implantátumban rögzített gömbfejre (patent fej), akár a farmeringen a patent. A betét a használatnak megfelelően alacsony költségből cserélhető.
Felejtse el a fogsor-ragasztót, válasszon inkább stabil fogsort és mosolyogjon önfeledten a világra.

Alsó stéges fogsor (implantációs): A két idegkilépés közé (idegsérülés eleve kizárt) az alsó állcsontba helyezett 4 implantátumra készülő merevítőrúdon (stég) ülő stabil fogsor.

Altatásos fogászati-szájsebészet: Altatóorvos (aneszteziológus szakorvos) segítségével végzett fogorvosi-szájsebészeti beavatkozások. Egyes komplikált implantációs műtéteknél (10-12 implantátum beültetés, kétoldali arcüregfeltöltés, csontblokk transzplantáció), egyszerre 4 db beékelődött bölcsességfog eltávolításnál, csípőből történő autológ csonttranszplantációnál a beavatkozásokat altatásban is elvégzik szájsebészeink arc-állcsont-szájsebészeti műtőben. Az altatás veszélyeit azonban minden esetben mérlegelni kell. A fő indokok: a páciens kívánsága, hosszú és megterhelő műtét, félelem, pánik.

Arckoponya CT (CBCT): a legmodernebb képalkotó eljárás segítségével 3D-ban látható a fogmeder csont, fogak, arcüreg, ér-ideg képletek, arc csontok stb. E technológia segítségével hozható a legpontosabb diagnózis, alkalmazható a legbiztosabb kezelés. Továbbá a vágás nélküli fogbeültetés is csak 3D CBCT felvétel és annak elemzését követően végezhető el. Röntgenfelvételen csak a csont magassága értékelhető, CBCT felvételen azonban a csont vastagsága is mérhető. Ezáltal az implantátumok száma, átmérője, hossza, csontpótlás szükségessége előre megtervezhető nagy biztonsággal. Szájsebészeinknek nagy szakértelemmel elemzik ezen felvételeket képelemző szoftver segítségével.

Árajánlat: Első találkozáskor komplex kezelési tervet és árajánlatot dolgozunk ki Önnel együttműködve fizikális vizsgálat és panoráma röntgen alapján. A kezelési lehetőségek közül Önnel együtt kiválasztjuk az igények szerinti legmegfelelőbbek. A kezelési terv tartalmazza a kezelések lépéseit, gyógyulási időt és az anyagi vonzatot.

Alveolus (fogmeder csont) sebészi korrekciója: Fogeltávolítás után maradt kiálló csonttövisek, csontperemek sebészi korrekciója a jól funkcionáló fogpótlás elkészítése végett. A fogmeder csont korrekcióját szájsebészetünkön minden esetben tapasztalt szájsebész szakorvos végzi.

Arcüreg: A sinus maxillaris (Highmore üreg) a felső állcsontban elhelyezkedő páros orrmelléküreg, melynek kivezető nyílása a középső orrkagyló alatt nyílik. Az orbitától (szemüreg) csak egy vékony csontlemez határolja el, így betegségei (gyulladások, daganatok) a szemüreg felé terjedhetnek. Fogorvosi-szájsebészeti szempontból jelentősége a fogakhoz való közelségében áll. Így a fogak gyulladásai az arcüregbe is beterjedhetnek, arcüreggyulladást okozva. Továbbá hosszú foggyökerek esetén fogeltávolításkor arcüregmegnyílás következhet be, melyet szájsebészeink azonnal sebészi úton bezárnak. Máskülönben osztályos, altatásos műtétre (Luc-Caldwell) kerülne sor. Ezért minden felső fog eltávolítását követően orrfúvási próbát végzünk az arcüregi-szájüregi esetleges kommunikáció felfedésére.

Azonnali implantátum terhelés: Szájsebészetünkön azonnal terhelhető implantátumokat is alkalmazunk. Ez esetben a fogbeültetés (implantáció) után azonnal elkészülhet a fogpótlás (amennyiben a csont keménysége megfelelő), így nem szükséges a 3-6 hónap várakozás az implantátumok „gyógyulásáig”.

Arcüreg alap beemelése (zárt technika): Amennyiben az implantátum beültetéshez nem áll rendelkezésre legalább az implantátum hosszának megfelelő csontmagasság, de legalább 7-8 mm csont magas látható a röntgenfelvételen, zárt arcüreg emelést végzünk. Ilyenkor az implantátum furatán keresztül emeljük fel az arcüreg nyálkahártyát és juttatjuk be a csontpótlót vagy saját csontot. Ezáltal az implantátum (aranystandard 10 mm-es hosszúság) teljes hossza csonttal érintkezik, így várható csak hosszú távú sikeresség. Az arcüreg alapemelést szájsebészetünkön minden esetben tapasztalt szájsebész szakorvos végzi.

Arcüreg alap beemelése (nyitott technika): Ha az implantáció tervezésekor a panoráma röntgenen csak minimális (3-4 mm) csontmagasságot látunk, akkor az arcüreg alap felemelése csak szemkontroll mellett végezhető. Ez esetben a felső állcsont oldalán piezosebészeti módszerrel (minimálinvazív) ablakot nyitunk és szemellenőrzés mellett emeljük fel óvatosan a szakadékony arcüregi nyálkahártyát, majd ezután betöltjük a csontpótlót vagy saját csontot. Ezután következik az implantátumok behajtása a furatokba, majd a lebeny összevarrása. Az arcüreg alap emelést szájsebészetünkön minden esetben tapasztalt szájsebész szakorvos végzi.

Bódításos fogászat-szájsebészet: A rendelőnkben igénybe vehető az altatásos fogászat (éber szedáció, bódítás), mely során a páciens szó szerint nem alszik, csak „kábult” állapotban van. Az altatással (bódítás, éber szedáció) jelentősen nő a fájdalomküszöb, miközben az alapreflexek megtartottak, arcizmok ellazulnak, a Páciens kommunikálni tud fogorvosával. Nagy előnye az altatásos fogászati kezelésnek, hogy az „ébredés” után nem lesznek rossz emlékei a fogorvosi-szájsebészeti beavatkozásokról. Ellentétben a mélyaltatással, a bódítás gyakorlatilag veszélytelen eljárás. Általában hosszabb fogászati-szájsebészeti beavatkozásoknál, félelem, pánik esetén alkalmazzuk.

Bölcsességfog: A konyhaművészet fejlődésével (kevésbé rágós ételek) az embernek egyre kevesebb fog szükségeltetik. Árpád kori leleteken az embereknek még összesen 36 foguk volt. Így az evolúció hatására a fogcsoportok utolsó tagjai eltűnőben vannak. Így érthető hogy egyre több páciensnél fedezünk fel beékelődött vagy hiányzó bölcsességfogat. A beékelődött bölcsességfogak számtalan problémát okozhatnak ezért szükséges szájsebészeti eltávolításuk. Ideális esetben a szájsebészei beavatkozás 20-25 éves korban történik, hiszen ilyenkor – köszönhetően a még puhább csontnak – az eltávolítás egyszerűbb (kevésbé komplikált) mint idősebb korban. Rendelőnkben ezt minden esetben gyakorlott szájsebész szakorvos végzi, ami garanciát jelent az idegsérülés elkerülésére. Szakszerűtlen beavatkozás akár végleges nyelv- illetve ajakzsibbadáshoz vezethet.

Circumcisio: Általában részlegesen előtört bölcsességfogaknál, az állandó ínygyulladás fellépése ellen végzett sebészi beavatkozás.

Ciszta: Kötőszövetes tokkal körülvett, folyadékkal telt üreg. Okai között szerepelhet: beékelődött bölcsességfog, sikertelen gyökértömés miatt fellépő fertőzés, letört fog miatti tályog, nagy tömés alatti fog elhalás, egyéb fogbeékelődés (szemfog, kisőrlők) illetve bizonyos szisztémás betegségek (myeloma multiplex, hisztiocitózis X szindróma stb.). Sebészi eltávolításuk szükséges feltárásból, máskülönben tovább növekednek, így számos komplikációt okozhatnak (szomszédos fogak felszívódása, arcüreg gyulladás, állcsont törés, daganat képződés stb.)

Cystectomia: Fogciszta sebészi eltávolítása.

Csontblokk átültetés: Nagyméretű állcsont hiány sebészi megoldása csontblokkok felcsavarozásával. A csontfragmentumok a szájüregből vagy csipőlapátból nyerjük. 6 hónap gyógyulás után történhet az implantátumok beültetése.

Endodoncia (gyökérkezelés, gyökértömés): Fogak fogbél eredetű illetve gyökércsúcs körüli gyulladásaival foglalkozó fogorvosi terület.

Fogorvosi diploma: 5 év általános orvosi és fogorvosi képzés után megszerzett diploma

Fogsor alábélelés: A kivehető fogsorok alaplemezének megújítása az aktuális szituációnak megfelelően. A terheletlen csont (fogatlan csont) hasonlóan a végtagokhoz sorvadásnak indul, ami a fogsor billegéséhez vezet. Ezért évente javasolt a fogsor alaplemezének felújítása, ugyanis a billegés az íny feltöréséhez illetve a pillérfogak kimozdulásához vezethet. Az alábélelés történhet a rendelőben, vagy fogtechnikusunk bevonásával is.

Fogszabályozas (othodontia): Latin nevéből fakadóan a fogszabályzás, nem más mint a fogazat „egyenessé” (szabályossá) rendezésével foglalkozó részdiszciplína.

Fogtömés alábélelése: Mély szuvasodások illetve tömések esetén az érzékenység és a fog elhalásának elkerülésére végett az üreg alapjára helyezett speciális szigetelőréteg.

Idegsapkázás: Mély szuvasodások, fogtömések esetén a már megnyílt ér-ideg képletekkel való fogbélre helyezett gyógyszeres lezárást jelenti. Ezáltal elkerülhetővé válik a fogbél gyulladása vagy elhalása, ami gyökérkezelést (kiidegelést) tenne szükségessé

Implantátumokon fixált alsó fix pótlás (körhíd): Optimális esetben az alsó állcsontba ültetett 4-6 implantátumon elhorgonyzott porcelán (fém-kerámia) vagy cirkon (fémmentes) hídpótlás. A beültetést követő 1-3 hónapon belül az implantátumok felszabadítását és lenyomatozását követően készül a választott híd, mely esztétikus és funkcionálisan is maximálisan kielégítő (lötyögő fogsor helyett beragasztott híd – akár az eredeti!). Bizonyos esetben lehetőség van 3D CBCT felvétel készítését követően vágás nélküli fogbeültetésre is. A 3D-nak köszönhetően híd akár azonnal elkészülhet.

Inlay, Onlay: Nagyméretű fogkorona destrukció esetén készített szilárd tömés, melyet lenyomatozást követően cementezéssel rögzítünk a fogba. Mivel kész állapotban kerül beragasztásra, így elkerülhető a nagyméretű fogtömések lámpázása (kötése) esetén fellépő, repesztő hatású zsugorodás. Ezáltal egy hosszú távú, jó széli záródású restaurációt kapunk.

Porcelán héj: Speciális héjkerámiából, általában az alsó és felső frontfogakra készített kontaktlencse vékonyságú porcelánbevonat. Legtöbbször a frontfogak alaki-, helyzeti- és színbéli problémái miatt készítjük. Készülhet direkt technikával (fogorvosi székben) vagy fogtechnikusunk (indirekt) bevonásával.

Szájsebészet: Fogbeültetéssel, csontpótlással, arcüreg feltöltéssel, foggyökerek-fogak sebészi eltávolításával, beékelődött bölcsességfogak operációjával, ciszta-műtétekkel, gyökércsúcs csonkolással (rezekció), arcüreg fogeredetű gyulladásával, orális-periorális lágyrészműtétekkel, fogíny korrekciókkal foglalkozó részdiszciplína

Szájsebész: Dentoalveoláris vagy maxillofaciális szakvizsgával rendelkező szakember (az 5 év után megszerzett fogorvosi diplomát követően 3-6 év „ráképzés szükséges).